Kognitivt stöd och hjälpmedel vid adhd

Personer med adhd kan behöva hjälp med att strukturera och planera sin tillvaro för att få vardagen att fungera. Genom olika hjälpmedel går det att kompensera sin kognitiva funktionsnedsättning. Kognitivt stöd är allt som gör det lättare att minnas, prioritera, komma igång, planera och hantera tid.

Vissa kognitiva hjälpmedel förskrivs av arbetsterapeut eller logoped (inom primärvården för barn och inom psykiatrin för vuxna). Andra hjälpmedel går att köpa själv. Skolan har ansvaret för pedagogiska hjälpmedel och grundutrustning som används i skolan.

Smartphones och surfplattor kan vara mycket användbara som kognitivt stöd. De innehåller många bra grundfunktioner, som till exempel  kalender, röstanteckningar, påminnelser och checklistor. Man kan också komplettera sin smartphone med appar, till exempel appar för tids- och ekonomihantering. Läs- och skrivappar kan underlätta skolarbetet.

På Habilitering & Hälsas verksamhet StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd, kan du själv se och pröva olika hjälpmedel som kan vara aktuella om du adhd. 

> Center för kommunikativt och kognitivt stöd