Läkemedelsbehandling vid adhd

Läkemedelsbehandling har blivit alltmer accepterat i behandlingen av adhd. Det finns flera olika typer av mediciner som kan vara aktuella.

Det som hittills använts mest är låga doser av läkemedel som påverkar vissa av de signalsubstanser (framförallt dopamin och noradrenalin) som styr hjärnans impulsöverföring. Genom att impulsöverföringen förbättras får personen lättare att koncentrera sig.

Medicinering vid adhd ska alltid ingå i ett mer omfattande program av åtgärder. Det är viktigt med en noggrann utredning före behandlingen och att man definierar vilka mål man vill uppnå med behandlingen. Man måste också anpassa valet av preparat och dosering efter varje person, genom att pröva sig fram och justera vartefter.

Medicineringen ska följas upp kontinuerligt och med särskilt observans på eventuella biverkningar.
> Läkemedelsverket

Lägg till kommentar

Här kan du kommentera sådant som rör webbplatsens innehåll eller funktionalitet. Vid personliga frågor, kontakta ditt center eller enhet.