Neurokognitiv träning vid adhd

Neurokognitiv träning handlar om att träna upp kognitiva förmågor som uppmärksamhet, arbetsminne och impulskontroll. Detta kan man göra med datoriserade träningsprogram.

Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården, SBU:s aktuella bedömning av kunskapsläget gällande datoriserad arbetsminnesträning för barn med adhd är att det vetenskapliga underlaget ännu är otillräckligt för att avgöra behandlingens effekt. Det finns ännu inga kontrollerade studier av arbetsminnesträning för vuxna med adhd.

Mer information finns på SBU:s webbplats.
> Datorstödd träning för barn med adhd

Lägg till kommentar

Här kan du kommentera sådant som rör webbplatsens innehåll eller funktionalitet. Vid personliga frågor, kontakta ditt center eller enhet.