Samhällsstöd vid adhd

Personer med funktionsnedsättning har naturligtvis samma rätt till stöd och hjälp från socialtjänsten som alla andra i samhället.

Vissa delar av socialtjänstlagen riktar sig dock särskilt till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga och ger en möjlighet till extra stöd och hjälp från samhället. Det kan röra sig om insatser som kontaktperson eller kontaktfamilj, avlösarservice, kollo- och fritidsverksamhet med mera.

Vuxna med adhd kan vid behov få boendestöd, det vill säga praktiskt hjälp med vardagssysslor, genom bistånd enligt socialtjänstlagen. I kommunerna finns även personliga ombud som är en stödinsats för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Vill du veta mer kan du kontakta din kommun och få ytterligare information.