Så ansöker du

Mottagningarna inom Habilitering & Hälsa ger insatser till barn och vuxna med varaktig funktionsnedsättning. Du kommer till oss genom en remiss eller egen ansökan.

Det vanligaste är att en läkare eller psykolog skickar en remiss. Du själv eller en anhörig kan också ansöka om insatser. Då behöver du ha ett läkarintyg eller en utredning som beskriver funktionsnedsättningen.

Det kostar inget att få habilitering.

Ansökan

  • Du kan ansöka om insatser på 1177.se. Du som är vårdnadshavare kan ansöka på 1177 för barn under 13 år. 
  • Du kan också ringa eller skicka en ansökningsblankett med vanlig post. Som vårdnadshavare kan du ansöka för ett barn som är upp till 17 år. 

Här nedan finns länkar till alla mottagningar. På varje mottagning hittar du telefonnummer, postadress och direktlänk till mottagningen på 1177.se. 

Mottagningar för barn

> Habiliteringscenter för barn tar emot barn till och med 17 år. 

> Adhd-center vänder sig till familjer som har barn med adhd i åldern 3-17 år, till unga vuxna upp till 25 år samt deras närstående. 

> Autismcenter små barn tar emot barn 0-4 år som har en autism.

> Dövblindteamet vänder sig till barn och vuxna med dövblindhet och till deras närstående. 

> Hjärnteamet för barn vid Hjärnskadecenter tar emot barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada och varaktig kognitiv funktionsnedsättning som är 2-17 år.

Mottagningar för vuxna

> Habiliteringscenter för vuxna tar emot dig som är 18 år och äldre. 

> Adhd-center vänder sig till dig som är upp till 25 år och har adhd och till dina närstående. 

> Dövblindteamet vänder sig dig som har en dövblindhet och till dina närstående.

> Dövteamet vänder sig till dig som är döv eller har en hörselskada och är teckenspråkiga.

> Hjärnskadecenter för vuxna vänder sig till dig som är 18-64 år och som i tonåren eller senare drabbats av en svår hjärnskada. 

> Motorik-  och träningscenter ger insatser kring motorik och fysisk aktivitet till dig som har en rörelsenedsättning och tillhör habiliteringens målgrupp.

Anhörig

Som anhörig har du möjlighet att söka stöd för egen del. Detta gör du antingen på den mottagning som din anhöriga tillhör eller på Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga.
> Kris- och samtalsmottagningen

Ansökningsblanketter

Kompletterande verksamheter

Habilitering & Hälsa har​ ​ett flertal verksamheter som kan komplettera det stöd man får från ovanstående mottagningar.
> Kompletterande verksamheter