Stöd till barn med autism

Habilitering & Hälsa ger stöd och insatser till barn med autism och till dig som är förälder eller närstående. Du kan själv ta kontakt med oss eller så kan den läkare eller psykolog som ställt diagnosen skicka en remiss.

Barn 0–4 år med autism

Autismcenter små barn ger råd, stöd och handledning till dig som är vårdnadshavare till ett barn med autism samt till barnets ansvariga pedagog på förskolan. Centret tar emot ansökan eller remiss för barn till och med det år barnet fyller fyra.

Du bjuds först in till en informationsträff där du får veta mer om centret. Därefter får du gå en grundkurs om autism. Efter grundkursen kan du ta del av centrets övriga kurser och ansöka om individuella insatser.

> Autismcenter små barn

Du som har ett barn med både autism och intellektuell funktionsnedsättning kan, om du önskar det, i stället söka insatser på ett habiliteringscenter för barn.

> Habiliteringscenter inom Habilitering & Hälsa

Barn 5–17 år med autism utan intellektuell funktionsnedsättning

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter erbjuder kurser och grupper till familjer som har barn med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. När vi fått in en remiss eller ansökan, blir du som vårdnadshavare först inbjuden till en informationsträff och därefter en grundkurs om autism.

Efter grundkursen kan du gå andra kurser och delta i grupper med olika teman. Det finns även grupper för barn med autism som är tio år och äldre samt grupper för syskon och mor- och farföräldrar. Du kan också ansöka om individuella insatser på ett habiliteringscenter för barn.

> Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

Barn 0–17 år med autism och intellektuell funktionsnedsättning

Habiliteringscenter för barn ger råd, stöd och behandling till familjer med barn som har både autism och intellektuell funktionsnedsättning. De ger även stöd till barnets nätverk, till exempel pedagoger på förskola och skola. Det finns nio habiliteringscenter för barn i Stockholms län.

När vi fått in en remiss eller ansökan, blir du som är vårdnadshavare kallad på ett första möte. Du har också möjlighet att gå en grundkurs om autism och intellektuell funktionsnedsättning. Därefter planeras fortsatta insatser, individuellt eller i grupp.

> Habiliteringscenter inom Habilitering & Hälsa

Annat stöd inom Habilitering & Hälsa

Adhd-center har kurser och grupper för familjer med barn från tre år. Om ditt barn även har adhd, kan familjen ta del av Adhd-centers utbud.
> Adhd-center

Habiliteringens resurscenter ger information och rådgivning om kommunikativt och kognitivt stöd och samhällets övriga stöd. Här finns bland annat bibliotek, frågetjänst och visningsmiljö
med kommunikativt och kognitivt stöd.
> Habiliteringens resurscenter

Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga vänder sig till föräldrar, syskon, partner, barn och andra närstående.
> Kris- och samtalsmottagningen

Vad kan habiliteringen inte hjälpa till med?

Inom Habilitering & Hälsa finns inte läkare, sjuksköterskor eller dietister. Vi skriver därför inte läkarintyg. Om ditt barn har behov av medicinsk vård, kan vi ge dig råd och hänvisning till rätt vårdgivare. Vi ger stöd men behandlar inte psykisk ohälsa och sjukdom. Om ditt barn till exempel har ångest eller ätstörning, ska du vända dig till en vårdcentral, barnläkarmottagning eller BUP-mottagning.