Personlig vård

Att kunna ta hand om sig själv och sin kropp är viktigt för att ha en god hälsa. Det har även betydelse för självkänslan och för upplevelsen av att vara oberoende. Habiliteringen strävar efter att minska svårigheter och hinder i det dagliga livet och öka självständigheten.

Att sköta sin egen hälsa innebär att kunna ta hand om sig själv, att se till att man har ett fysiskt välbefinnande. I vardagen kan personlig vård innebära att:

  • Sköta sin personliga hygien
  • Sköta sina toalettbehov
  • Välja lämpliga kläder och klä på och av sig
  • Äta och dricka lagom mycket
  • Ha bra sovrutiner
  • Ha säker sex
  • Träna för att få motion

Kognitiva svårigheter


För en person med nedsatta kognitiva funktioner kan svårigheterna med den personliga vården handla om att svårt att komma ihåg vad som ska göras, i vilken ordning, hur ofta. Man kan också ha svårigheter att känna av sin egen kropp och uppfatta vad man behöver. Det kan också handla om att förstå varför något ska göras. Till exempel kan man ha svårt att förstå att andra reagerar negativt om man inte tvättar sig. 

Rörelsenedsättning


En person som har en rörelsenedsättning kan ha svårt att sköta hygien och toalettbehov på egen hand på grund av brister i motoriken. På samma sätt kan förmågan att äta och dricka påverkas om oralmotoriken är nedsatt. Sömnen kan påverkas av att inte kunna ändra sovställning själv. Det kan också vara svårt att hitta bra sätt att träna.

Habiliteringens insatser

Habiliteringens mål är att en person med funktionsnedsättning ska uppnå bästa möjliga levnadssituation men också att förebygga framtida ohälsa. Därför är det viktigt att kartlägga de svårigheter som finns och de svårigheter som kan uppstå senare. 

På habiliteringen görs en kartläggning av vilka behov och svårigheter som finns. Man kan också få information om vilka hjälpmedel som finns och hjälp med utprovning och få dem förskrivna.

Habiliteringen informerar om träningsformer som passar vid olika funktionsnedsättningar.
Frågor kring sex är också något som man kan ta upp med habiliteringen.

Habiliteringen kan även tipsa om kognitiva hjälpmedel, som man kan behöva för att skapa struktur och rutiner i vardagen.