Autismcenter små barn

Vi ger råd, stöd och handledning till föräldrar och ansvariga pedagoger till barn med diagnos inom autismspektrum. Vi tar emot nya barn till och med det år då barnet fyller fyra. Barnen får insatser som längst tills de börjar första klass.Vi erbjuder kurser och temaföreläsningar samt individuella insatser. 

> Läs mer om våra insatser och ansök här

08-123 354 50

Måndagar kl 8-11, 13-16
Tisdag - Fredag 8-12, 13-15

Tideliusgatan 12
118 69 Stockholm
Huvudentrén, plan 2
Vägbeskrivning
Box 17056, 104 62 Stockholm

Aktuellt på Autismcenter små barn

Ytterligare datum för Sociala färdigheter på avancerad nivå

Kursens syfte är att ge strategier för att lära barnet sociala färdigheter. Exempel på sociala färdigheter som kommer att tas upp:

  • Vara en bra vinnare/förlorare
  • Säga hej/hej då
  • Säga stopp
  • Ta initiativ till lek

Passar dig vars barn ibland har svårt att förstå och hantera sociala situationer. Missförstånd kan uppstå i kontakt och lek med andra barn.

Datum och tid: 27/10, 10/11 och 24/11 klockan 9.00-12.00 (OBS! sista tillfället 13.00-16.00)

_______________________________________________________________________________

Ytterligare datum för tema Stereotypa beteenden - upprepade rörelser och ljud 

Föreläsning i helgrupp. För vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum. Även barnets närmast ansvariga förskolepedagog kan delta.

Information om vad stereotypa beteenden är och vilken funktion de kan fylla för barnet. Generella råd och förhållningssätt kring dessa beteenden.
Passar dig vars barn ofta repeterar samma beteenden (rörelser eller ljud) om och om igen.

Datum och tid: 30 oktober klockan 9.00-11.00

_______________________________________________________________________________

Välkomna till höstens kurser

Efter en tids uppehåll öppnar vi vårt kursutbud igen. 

Till kurser och teman kan vårdnadshavare till barn födda 2013 eller senare med diagnos inom autismspektrum anmäla sig. Även den förskolepedagog som är ansvarig för barnet kan efter vårdnadshavares godkännande anmäla sig till kurser och teman. Detta gäller både barn registrerade vid Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, Region Stockholm.

Översikt av kurser och teman finns i vår kurskatalog.

______________________________________________________________________________

Introduktionsutbildning för förskolepersonal - inbjudan öppen 

Pedagoger till barn som nyligen fått diagnos inom autismspektrum erbjuds en heldags introduktionsutbildning som en del i barnets mottagande på Autismcenter små barn. Till följd av Coronapandemin har denna utbildning under en period varit pausad men vi kan nu åter ta emot anmälningar. Information om datum och hur man anmäler sig hittar ni i inbjudan nedan.

Observera att denna utbildning endast är öppen för pedagoger till barn registrerade vid Autismcenter små barn.

Skolfrågor

På Autismforums hemsida kan du hitta information om du har funderingar gällande ditt barns skolgång

> Autismforum

Filmer om autism

Se sju korta filmer om autism. Filmerna beskriver symtomen vid autism och visar hur man kan anpassa sina krav för ett barn med autism. De tar också upp viktiga strategier för barns lärande. 

> Se filmerna