Boende

För de flesta med en autismdiagnos är det en stor utmaning att flytta hemifrån till eget boende. För en del passar det bra att bo en period i ett boende med möjlighet till stöd. Andra bor i boende med stöd under hela sitt vuxna liv, medan vissa bor själva eller med sin familj helt utan stöd.

Att leva ensam med stora krav på struktur, ordning och rutiner, kan vara svårt utan stöd. Man kan behöva hitta strategier eller samarbete med andra, för att få och hålla ordning på sina saker och rutiner. 
Att flytta hemifrån ställer också krav på den sociala förmågan. För den som lätt drar sig undan kontakter med andra kan det vara bra att ha en kontaktperson eller lägga upp rutiner för hur man ska hålla sitt sociala liv flytande.

Så länge man är barn utgår omvärlden från att man behöver stöd och hjälp från vuxna, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Allt eftersom barnet växer upp, växer även omgivningens förväntningar på att han eller hon ska klara av det som ingår i ett normalt vardagsliv.

En vuxen person förväntas själv sköta sitt arbete eller sina studier, ha en egen bostad, betala räkningar i rätt tid, handla och laga mat. Om man har svårt att klara av allt detta kan man behöva extra stöd och hjälp. En möjlighet att få det stöd man behöver är att söka bistånd från kommunen där man bor i form av boendestöd. Om man får avslag på sin ansökan, kan man överklaga beslutet.

Habiliteringens insatser


Att bo i egen lägenhet i ett hus eller område, där det också bor andra med liknande diagnos, kan ge möjligheter till samvaro och ibland också vänskap. Det finns idag olika typer av boendeformer. Man kan till exempel ha en egen lägenhet i ett område med en personallägenhet i närheten och där personalen ger stöd där det behövs. Habiliteringen kan ge tips på vilka olika boendemöjligheter som finns, men det är en LSS-handläggare i kommunen som tar beslut om vilken typ av boende man kan beviljas.

Kognitiva hjälpmedel


Kognitiva hjälpmedel kan vara till stor hjälp för att få ordning i hemmet. Det kan innebära att man tar hjälp av allt ifrån tekniskt avancerade apparater som datorer, anpassade datorprogram och styrsätt, till tekniskt enkla saker som färgad tejp och bilder av olika slag. Det kan också vara att anhöriga och personal får information om hur de kan tänka och bete sig för att underlätta.

På Habiliteringens resurscenter kan du få information och rådgivning om funktionsnedsättningar, samhällets stöd och kommunikativt och kognitivt stöd. De har också en visningsmiljö som visar olika kognitiva hjälpmedel som man kan se och prova på.

> Habiliteringens resurscenter

Boendestöd

I flera kommuner finns olika former av boendestöd som man kan söka som bistånd enligt socialtjänstlagen. I Stockholm finns det valfrihet för boendestöd. Läs mer om boendestöd på Stockholms stads webbplats:

> Boendestöd, Stockholms stad