Att förbereda mötet

Det finns några saker som kan vara bra att tänka igenom inför ett möte.

Många med Aspergers syndrom har ett stort behov av rutiner och planerar noga för varje tillfälle när saker ska utföras utanför hemmet. Att vara tvungen att ändra sina rutiner hemma för att komma iväg och träffa dig kan innebära en stor ansträngning. Tydlig och exakt information i förväg är till stor hjälp.

Ge i största möjliga mån information både muntligt och skriftligt. Undvik att ge viktig information endast muntligt, då den riskerar att missuppfattas eller glömmas bort. Även om personen har fått information om det kommande mötet via telefon eller annan person, kan det vara bra med en skriftlig kallelse.

Tala gärna om syftet med mötet. Det kan även vara lämpligt att uppge hur lång tid mötet uppskattas att ta.

Om mötesplatsen är ny för ungdomen, beskriv hur man tar sig dit. Tänk igenom hur det är skyltat. En del har svårt att orientera sig i nya miljöer; att fråga främmande om vägen är ännu svårare. Beskriv hur rutinen kring reception och väntrum ser ut och hur ni ska känna igen varandra.

Uppmuntra ungdomen att ta med sig en anhörig. Om ungdomen kommer på remiss av en annan professionell som känner honom eller henne väl, bjud denna till första mötet. Ungdomen kommer att känna sig tryggare med en stödperson; personen kan även fungera som språkrör, reda ut eventuella missförstånd och hålla reda på vad som beslutats.

Ellinor, 24: Om jag ska till ett nytt ställe och träffa någon som är ny för mig, och det blir fel första gången, kan jag inte ändra mig. Det går liksom inte att tänka att nästa möte kan bli annorlunda. Jag går bara inte dit igen. Därför, när jag blev gravid och skulle till mödravårdscentralen, bad jag min psykiater att skriva ett brev till dem i förväg och beskriva hur jag fungerar. Jag fick ett otroligt bra bemötande. De har verkligen ansträngt sig.