Motorik och rörelse vid autism

Motorik betyder rörelseförmåga eller rörelsemönster. Det är vanligt med någon form av motoriska svårigheter hos barn och vuxna med autism, även om det inte gäller alla. Om man har en nedsatt rörelseförmåga är det viktigt att träna motoriken så att rörligheten förbättras.

Motorik betyder rörelseförmåga eller rörelsemönster och brukar delas in i grov- och finmotorik. Grovmotoriken är större rörelser som omfattar armar, ben, fötter eller hela kroppen såsom att krypa, hoppa och springa. Finmotoriken är mindre rörelser, till exempel att plocka upp saker mellan tumme och pekfinger, knäppa knappar och skriva.

Vanliga svårigheter

Barn med autism kan vara sena med att vända sig, sitta, gå och hoppa. En del har dålig balans, det vill säga låg muskelspänning eller muskelsvaghet. Det är också vanligt att ha svårt att koordinera och samordna sina rörelser. Det kan hos det lilla barnet visa sig som svårigheter att sträcka sig efter saker, gripa, klappa händer, peka eller hantera föremål i handen. Hos äldre barn kan det handla om svårigheter med att knyta skosnören, cykla, simma eller medverka aktivt i skolidrott. 

De motoriska svårigheterna finns ofta kvar i vuxen ålder och kan visa sig i en nedsatt rörelserepertoar. De aktiviteter en person utför kan ta längre tid eller också utföras för snabbt. Svårigheterna kan också leda till fysisk inaktivitet. Det kan bland annat ge upphov till stelhet, smärtor eller övervikt men också till att man undviker aktiviteter och sociala sammanhang. 

Habilitering & Hälsas insatser

Hos Habilitering & Hälsa kan barn, unga och vuxna få hjälp med att kartlägga svårigheter och behov som rör motorik. Man kan till exempel få hjälp att hitta strategier som underlättar fysiska aktiviteter i  vardagen.

Habiliteringen kan också hjälpa till att hitta träningsformer som passar, och kan även skriva ut och anpassa olika hjälpmedel och ortoser (som stabiliserar leder eller förbättrar rörlighet).