Hantera vardagen – barn och unga

Vardagsfärdigheter hos barn och ungdomar handlar om att lära sig ta hand om sig själv och sitt vardagsliv. Kläder, hygien, måltider, hålla ordning och planera sin tid. För många tar det lång tid innan allt det här fungerar och en del behöver extra stöd och träning.

Annie Boström är arbetsterapeut på Aspergercenter i Stockholm. Hon har erfarenhet av att fundera på barns och ungdomars vardagsfärdigheter tillsammans med föräldrar.

– Många föräldrar ställs inför utmaningen att stödja sitt barn i att erövra vardagsfärdigheter på ett annat sätt än de förväntat sig, säger hon. Barnet behöver aktivt stöd och vägledning tidigt för att förebygga svårigheter i tonåren och längre fram i livet.

Vardagsfärdigheterna utvecklas under barndomen och tonårstiden. Vi förväntar oss inte att en sjuåring ska klara av att själv packa sin gymnastikpåse, men om barnet i 12-årsåldern fortfarande har svårt att göra det kanske vi reagerar. Så kan det vara för ett barn som har Aspergers syndrom.

I texten nedan (hämtas som pdf) kan du läsa om olika vardagsfärdigheter, hjälpmedel och strategier utifrån Annie Boströms erfarenheter som arbetsterapeut. Exempel och tips i texten är just enbart detta. Varje barn och ungdom är unik och varje familj utgår från sin situation och sina värderingar.