Hantera vardagen – vuxna

Lena Walleborn är arbetsterapeut på Aspergercenter för vuxna i Stockholm. Hon träffar dagligen personer som har svårigheter att klara av sitt vardagsliv. Med sina kunskaper kan en arbetsterapeut vara ett stort stöd för personer som behöver få ordning på sin praktiska vardag.

Svårigheterna kan exempelvis handla om att sköta om hemmet och hålla rent, att ha ordning på privatekonomin eller att passa tider.

– Långt ifrån alla med Aspergers syndrom har de här problemen, men det finns också de som har stora problem, säger Lena.

Struktur är utgångspunkten

Det är ganska vanligt att man är medveten om att vardagen inte fungerar så bra, men man vet inte vad det beror på. En arbetsterapeut kan analysera situationen, hitta grunden till problemen och sedan hjälpa till att hitta en struktur som fungerar som stöd.

När Lena arbetar med struktur, fokuserar hon på tre områden:

  • Den struktur som finns i en persons vanor och rutiner, till exempel hur man brukar göra på morgonen.
  • Den struktur som finns i den omgivande miljön, till exempel att varje sak har sin plats i ett hem.
  • Den struktur som finns i att man blir bemött av andra människor på ett tydligt och konkret sätt.

Dessa områden tittar arbetsterapeuten på tillsammans med personen som har Aspergers syndrom för att ta reda på vilka problem som finns och vad de kan bero på. Ofta saknar personen bra strukturer och rutiner som ger stöd för att klara vardagen. Många har problem inom alla tre områden.

En arbetsterapeut gör ofta hembesök för att skapa sig en bild av hur personens vardag ser ut. Arbetsterapeuten uppmärksammar hur och var personen saknar stödjande strukturer och hjälper till med att skapa struktur där det saknas. Det kan till exempel vara en ordning för var saker och ting ska vara och en planering för att komma ihåg viktiga återkommande sysslor som städning, tvätt och att betala räkningar. Får man hjälp med en grundstruktur att hålla sig till, blir det oftast lättare att få vardagen att fungera.

En del personer har så omfattande problem att de behöver stöd i hemmet. Det innebär att en boendestödjare regelbundet kommer hem och stödjer/hjälper personen att utföra sina vardagssysslor.

Vardagen är komplicerad

Det är lätt att tro att vardagssysslor är något enkelt, som sker av bara farten, men så är det inte, menar Lena Walleborn. Det krävs många förmågor för att klara av att skapa och upprätthålla en struktur som fungerar och det är många människor som har svårt att hålla ordning hemma. Har man Aspergers syndrom är det extra viktigt att ha en bra grundordning i vardagen. Då behöver man inte lägga så mycket energi på det, energi som kan användas på bättre sätt, till exempel att sköta ett arbete eller umgås med vänner.

– Ibland får personer med Aspergers syndrom höra att de är lata som aldrig lär sig att hålla ordning hemma. Men det är verkligen inte så lätt om man har svårigheter med att ta emot och tolka intryck, strukturera, planera och överblicka.

Det är just dessa förmågor som är en förutsättning för att skapa och upprätthålla ett strukturerat vardagsliv.

I texten nedan (hämtas som pdf) kan du läsa om olika vardagsfärdigheter, hjälpmedel och strategier utifrån Lena Walleborns erfarenheter som arbetsterapeut.