Leva med autism

Här kan du läsa människors egna berättelser om hur det är att leva med autism, både från anhöriga och från de som själva har en diagnos.

Autism påverkar livet mycket, både för den som själv har en diagnos och för omgivningen. Samtidigt är skillnaderna mellan alla som har en diagnos inom autismspektrumet lika stora som mellan alla andra människor. Vi är först och främst individer. Det här gör att erfarenheterna av att leva med autism är mycket olika. Men många kan också känna igen sig i delar av andras berättelser.