Arbete och boende

När det blir dags att ta steget ut i arbetslivet ställs det nya krav på självständighet och social förmåga. För att det ska gå bra är det viktigt att omgivningen har goda kunskaper om vad det innebär att ha till exempel Aspergers syndrom.

Många personer med Aspergers syndrom eller normalbegåvade personer med autism har svårigheter att komma ut ordentligt i arbetslivet. Ofta är det inte kunskap eller vilja som saknas, utan istället de sociala färdigheter som krävs på en arbetsplats. Om man inte vill delta i alla sociala aktiviteter på arbetsplatsen, kan det uppfattas negativt av kollegor och arbetskamrater. Det kan göra att man känner sig ännu mer avvikande.

Det kan också handla om att man inte klarar av de rutiner eller arbetsuppgifter som ingår i jobbet och man får helt enkelt inte vara kvar. Orsaken till de här svårigheterna är ofta att arbetsgivare och arbetskamrater saknar kunskaper om och därför förståelse för funktionsnedsättningen.

Detsamma gäller boende. Att klara av att leva ensam med stora krav på struktur, ordning och rutiner, kan vara svårt utan stöd. Att flytta hemifrån ställer också krav på den sociala förmågan. För den som har svårt med kontakter till andra människor kan ett eget boende göra att man isolerar sig och blir ensam.

Idag finns det flera folkhögskolor som erbjuder utbildningar med inriktning mot arbetsliv och eget boende för personer med Aspergers syndrom och normalbegåvad personer med autism. I dessa utbildningar ingår en introduktion till arbetslivet i form av en längre praktik. Att successivt och med stöd bli introducerad till en arbetsplats som har kunskap om ens funktionsnedsättning, kan betyda oerhört mycket. Utbildningarna innehåller ofta också ett år på internat på folkhögskolan, då eleverna får möjlighet att prova på eget boende med stöd.

En annan möjlighet att komma in på arbetsmarknaden är en så kallad AMU-anställning. Då får man ett lönebidrag i stället för vanlig lön.

Det finns idag också olika typer av boendeformer, där man exempelvis kan ha en egen lägenhet i ett gruppboende där det finns personal som kan ge stöd där det behövs.

I menyn kan du läsa om olika exempel på arbetsplatser och boenden, och samarbeten dem emellan.