Arbete

Att hitta en lämplig arbetsplats handlar om flera saker. Två viktiga saker är att arbetsuppgifterna passar och att arbetskamraterna förstår vilka starka och svaga sidor man har.

Många med en diagnos inom autismspektrumet har svårt att komma ut i arbetslivet. Det beror sällan på bristande kunskap eller vilja, utan istället på svårigheter med de sociala färdigheter som krävs på en arbetsplats.

Men det finns också många som är ute i arbetslivet och som trivs mycket bra med sitt jobb. Ofta har man då fått en långsam introduktion på arbetsplatsen och arbetsgivaren har goda kunskaper om och förståelse för funktionsnedsättningen. Även arbetskamraterna har en god förståelse för vad man är bra och dålig på, även om de inte alltid är kunniga om själva funktionsnedsättningen.

Ett positivt exempel är Christian Haslbrunner, som stortrivs med sitt arbete i butik men som också hoppas på att få jobba med webbdesign i framtiden. I menyn kan du läsa mer om Christian under rubriken "Christian stortrivs med sitt jobb".