Personer med autism – kärnan i ett IT-företag

Bara var tionde person med funktionsnedsättning arbetar i Sverige. Men i Danmark finns ett företag där endast personer med diagnos inom autismspektrumet har den kompetens som krävs. Vi har besökt Specialisterne i Köpenhamn.

– Jag arbetar med ett expertsystem för livsmedelsindustrin, säger Niels Jörgen Kjaer, medarbetare på Specialisterne strax utanför Köpenhamn.

Systemet han håller på med analyserar bilder på livsmedel och fattar beslut om ett livsmedel, till exempel ett ägg, ska godkännas eller gallras bort. Han och ytterligare två medarbetare samarbetar med ett mjukvaruföretag i projektet. Inom tio år, tror han, kommer det att finnas ett system som klarar att kontrollera kött med hjälp av bilder.

Trettiotre medarbetare

Niels Jörgen Kjaer är fysiker och har arbetat med forskning i tio år i Schweiz, Nederländerna och Köpenhamn. I Schweiz var han forskningsledare för åttiosex forskare.

– Men jag mår inte bra när jag måste armbåga mig fram, förklarar han.

Niels Jörgen Kjaer mådde så dåligt att han var tvungen att ge upp sin forskarkarriär. Därefter gick han arbetslös under några år innan han fick kännedom om företaget Specialisterne. Förutom jobbet med systemet för bildanalys av livsmedel undervisar han i matematik och fysik på Specialisternes egen gymnasieskola för elever med autism.

Specialisterne har trettiotre medarbetare, varav fyra är kvinnor. Utbildningsnivån varierar stort, men medarbetarna har en ”passion för detaljer” som det heter i marknadsföringen. Alla har diagnosen Aspergers syndrom, några har även tvångstankar eller adhd. De flesta är i åldern 25–35 år, någon är yngre och någon är 50+.

De uppdrag som företaget utför handlar bland annat om tester av datasystem som används inom sjukvården och av banker, tester av innehållet i databaser, på cd-skivor och ritningar, tester av innehåll och funktionalitet på sajter och i mobiltelefoner. Till kunderna hör mjukvaruföretag, ett antal kommuner och de danska motsvarigheterna till Telia och SJ.

De flesta arbetar halvtid

Företaget drivs kommersiellt. Medarbetarna arbetar halvtid eller något mindre – 16-20 timmar i veckan. För att de ska fungera på jobbet krävs att allt annat fungerar. De får hjälp av personalavdelningen med att strukturera sin fritid med matlagning, tvätt och resor till jobbet.

Medarbetarna får avtalsenlig lön och staten ersätter för resten upp till heltid.

– I stället för att passivt ta emot 10 000 kronor i månaden får de 30 000 kronor och gör en arbetsinsats. Tack vare jobbet får de ett innehåll i livet, säger Henrik Thomsen, vd.

Han pekar på att arbetsmarknaden premierar flexibilitet, samarbetsförmåga, social kompetens, initiativrikedom och generalister. Då har en person med Aspergers ingen chans i konkurrensen. Men på företaget Specialisterne är det tvärtom. Det som brukar betecknas som en funktionsnedsättning är en styrka och en del av kompetensen. Specialisterne premierar fokus på arbetsuppgiften, minneskapacitet, logiskt och analytiskt tänkande, förmåga att se detaljer, uthållighet vad gäller enformiga arbetsuppgifter och förmågan att upptäcka felaktigheter.

Att se vad man är bra på

När Thorkil Sonne och hans fru fick sin tredje son hamnade de i en livskris. Sonens beteende var mycket speciellt och han fick så småningom diagnosen infantil autism (motsvarar autistiskt syndrom). Efter den första chocken läste Thorkil Sonne massor om funktionsnedsättningen. I allt han läste stod det bara vad dessa personer är dåliga på. Ingen tog upp vad de är bra på.

I en autismförening mötte han många som liknade hans eget barn. Det var människor som hade svårt att kommunicera men som samtidigt var intelligenta och suveräna på datoranvändning. De hade bra minne, sinne för detaljer, var noggranna, uthålliga och uppskattade fasta rutiner. Märkligt nog, tänkte Thorkil Sonne, finns ingen arbetsmarknad för dem i IT-världen.

– Det slog mig att de måste vara världens bästa testare. Alltså skulle jag kunna sätta ihop Danmarks bästa testgäng.

Så föddes idén till Specialisterne. Thorkil Sonne hoppade av en karriär som IT-direktör och startade företaget i Århus 2004. Bortsett från 2009, som var ett dåligt år, har företaget växt stadigt. Prognosen pekar uppåt för 2010 och 2011. 

Krävs eldsjälar

Specialisterne har inget emot att deras medarbetare rekryteras av andra företag. Tvärtom, det uppskattas. För närvarande arbetar tre personer på andra företag med stöd av mentorer från Specialisterne. Förhoppningen är att alla danska företag i framtiden ska ha en viss andel av personalen anställd av sociala skäl.

Genom företaget har även en social fond, One Million People, inrättats. Fonden finansierar rådgivning och information till dem som vill starta liknande verksamheter på andra håll i världen.

– Det räcker inte med pengar för att driva en verksamhet som denna. Förutom pengar behövs det eldsjälar, understryker Henrik Thomsen.