Boende

För de flesta som har Aspergers syndrom eller autism innebär flytten hemifrån en stor utmaning. Många bor kvar hos sina föräldrar långt upp i vuxen ålder därför att de har svårt att hitta ett boende som passar dem.

Att klara av att leva ensam med stora krav på struktur, ordning och rutiner, kan vara svårt utan stöd för många personer med asperger. Att bo själv ställer också krav på den sociala förmågan. För den som har svårt med kontakter till andra människor kan ett eget boende göra att man isolerar sig och blir ensam.

I takt med att kunskaperna om Aspergers syndrom har ökat har också nya boendeformer vuxit fram. Ofta handlar det om självständigt boende med stöd av personal. Det kan handla om stöd att hitta rutiner kring tvätt, städning och matlagning, men också om stöd i de sociala kontakterna. Att bo i egen lägenhet i ett hus där det också bor andra med samma funktionsnedsättning ger nya möjligheter till samvaro och vänskap.

I menyn kan du bland annat läsa om Näsbyvägens gruppboende i Täby, norr om Stockholm.