Stress och Aspergers syndrom

Madde Ericsson har Aspergers syndrom och föreläser ibland om sin funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Här kan du läsa hennes texter om stress, som hon skrev när hon var 26 år.

En gång fick jag uppdraget att föreläsa om stress och då slog det mig att det här med att ställa sig inför en folksamling och prata högt, helt frivilligt, i allra högsta grad är förenat med stor stress för de flesta. Men sedan kom jag fram till att det samtidigt måste vara ett exemplariskt yrke för en ”extremegocentrisk” aspergare. Det är kanske enda gången man får köra sina långa monologer om ditt och datt inför andra utan att bli avbruten hela tiden.

Jag slog upp stress i ett uppslagsverk och läste bland annat att stress, som betyder tryck eller spänning, är ”en sammanfattande benämning på tillstånd av psykisk och fysisk påfrestning orsakade av yttre omständigheter såsom tidspress, höga prestationskrav och konflikter”. För mig låter det synonymt med de problem som jag har som aspergare varje dag.

Stress hos djur leder till att hormoneffekterna förbereder kroppen så att den ska klara kamp eller flykt. Och det är väl även mina första, kanske något primitiva, reaktioner på stress. Jag blir aggressiv, obstinat, förbannad och tar ibland ut frustrationen på den som står närmast. Eller så flyr jag. Ibland står jag emot den impulsen och pratar mig ur situationen.

I menyn kan du läsa vidare om Maddes erfarenheter av stress, vad det kan bero på och vad man kan göra det.