Dålig motorik ger ofta problem

Gymnastiken ställer ofta till med problem för barn med Asperger syndrom. En del har svårt med motorik, koordination och med kraven på samarbetsförmåga som hänger ihop med många sporter. Så här skriver Hanna Danmo, 25 år, som själv har diagnosen Asperger syndrom, AS.

Det värsta jag visste var när läraren bad oss dela upp oss två och två och alla parade ihop sig med sina kompisar. Ingen ville vara med mig och jag blev ensam kvar. Ibland parade läraren ihop oss två och två. En gång sa en tjej högt till sina kompisar så att jag skulle höra: ”Varför måste jag alltid bli det offer som måste vara med henne?” Jag blev ledsen men vågade inte säga något. Efteråt funderade jag mycket på händelsen och kom fram till att om det var någon som var ett offer så var det jag som ingen ville umgås med.

När vi spelade bollspel fick jag nästan aldrig bollen. Det berodde nog dels på min impopularitet men också på att jag hade svårt att fånga bollen och få iväg den åt rätt håll. Man ska ha koll på var bollen är och hur man ska fånga den och samtidigt veta var alla andra är och vilka som är med i ens eget lag. Detta är svårt för många personer med AS som har klumpig motorik och svårt att samordna sina sinnesintryck.

Det är vanligt att personer med AS har ojämn begåvning och därför ömsom ställs inför för höga krav i skolan, ömsom för låga. Många elever med AS kan utan problem få högsta betyg i flera skolämnen men samtidigt inte klara av vardagliga praktiska saker så som att knyta skorna eller hitta rätt i skolbyggnaden.

Troligtvis kommer du som arbetar i skolan möta personer med AS. Du kanske redan har mött flera utan att veta om det? Var inte rädd för att prata om det om du misstänker att en elev har till exempel Asperger syndrom. Det kan få stor betydelse för personen i fråga.

Och till sist: Ofta kan man hjälpa med enkla medel - bara man vet hur!