Ha en förälder med diagnos

Här kan du läsa personliga berättelser om att ha en förälder med Aspergers syndrom. En text handlar också om att barn till föräldrar med asperger eller autism har rätt att få information och stöd.

Aspergers syndrom är en relativt ny diagnos. Det betyder att det tidigare var ovanligt att man visste att man hade en förälder med Aspergers syndrom. Men det är något som blir allt mer vanligt.

När de här texterna skrevs fanns det nästan ingen forskning om barn som växer upp med föräldrar som har Aspergers syndrom. Det fanns heller inte så mycket litteratur i ämnet.

Vi har tagit fram en serie texter om några personers erfarenhet av att växa upp med en förälder som har asperger. Sex personer beskriver sina personliga upplevelser av uppväxten. I vissa fall vet man att det handlar om asperger, i andra fall är det något som den intervjuade misstänker. Det som sägs i dessa personliga berättelser är inte objektiva fakta. Erfarenheter av en förälder med Aspergers syndrom kan se väldigt olika ut – med både negativa och positiva upplevelser. Du hittar texterna i menyn till vänster.

Numera är det tydligt uttryckt i hälso- och sjukvårdslagen att barn till föräldrar med en psykisk funktionsnedsättning har rätt till stöd och information. Därför har vi också skrivit en text om lagstiftningen under rubriken "Barns behov ska beaktas".