Främmande fåglar

Jag har mött flera personer under mitt liv som liksom jag själv varit "främmande fåglar". Min teori är att vi på ett eller annat sätt dras till varandra. Men det är sällan någon av dessa vänner förblivit mina vänner så att säga. Vi har av olika anledningar inte riktigt förstått oss på varann.

Inte helt sällan är personer med AS omedvetna om sig själva. Man upplever att det är omgivningen som inte kan bemöta en rätt. Det är andra som är omöjliga att ha i sin närhet. För jag är ju jag och sådan har jag alltid varit, tänker man om sig själv. Ändå är samspelet med andra inget som är självklart och det sker inte per automatik. Att man vet vad som är lagom och vad man bör säga och inte säga i umgänget med andra är inte så lätt att veta.
 
Man tolkar andra bokstavligt och på grund av att man inte har tillräckligt med kunskap om sin egen AS. Och att kommunikationen är annorlunda... Att balansera jag och du i umgänget, balanseras inte alltid. Där tar jag på mig skulden i flera av mina relationer. När jag möter någon jag känner samhörighet med, kan jag bli intensiv. Vad som är lagom känner inte jag alltid var gränserna egentligen går. Och jag hittar inte stoppknappen.
 
I dag har jag en stor kunskap om min egen AS-personlighet och har ända sedan jag för 12 år sedan fick min diagnos haft ett stort genuint intresse för människans psyke. Jag är utbildad informatör/ mentor för Aspergers syndrom. Men min väg har varit ensam och krokig. Med flera misslyckade relationskonstellationer, som lämnat mig med många frågetecken och ledsna känslor.
 
Därför har jag en önskan när jag möter nya människor. Att man skall ha ett öppet och nyfiket sinne för vad det innebär att leva livet med aspergers syndrom. I stället för att föredra att tro på sina egna förutfattade meningar. Fråga! När man ställer frågor, klarnar det och man upptäcker en unik personlighet som inte är en i mängden.
 
Förutfattade meningar om AS är inte helt ovanliga, att man är psykiskt labil och våldsbenägen. Jag önskar att fler förstod vilken fantastisk värld som skulle öppna sig om man bara intressera sig för hur jag och de andra med AS fungerar.
 
Jag tycker om alla "främmande fåglar". Trots att det blivit fel... är jag inte fiende med någon. Jag ser längre än så...

Barbara Gahmberg, juni 2011