Olika åldrar

I den här delen kan du läsa om hur en diagnos inom autismspektrumet kan se ut i olika åldrar.

Olika åldrar och utvecklingsstadier innebär varierande utmaningar och möjligheter för en person med autism. Hur utvecklingen blir beror också på graden av svårigheter som personen har.

Barndomen är givetvis en viktig fas och det är ofta under förskoleåren som barnet får sin diagnos. Det är också ofta i förskoleåldern som barnets svårigheter börjar märkas, exempelvis i förhållandet till andra barn. Inför skolstarten är det andra frågor som blir aktuella. Ska barnet gå integrerad i vanlig klass, i särskola eller i en skola som är anpassad för barn med autism? Vilka möjligheter finns och vad är bäst för barnet?

Många talar om puberteten som en svår övergång. Förändringar i kropp, tänkande och känslor kan förstärka och förändra barnets problem. Under denna period ställs också helt nya krav på självständighet i skolan.

De tidiga vuxenåren innebär en tid av frigörelse och beslut, både vad gäller sysselsättning och boende. Livet som vuxen och äldre kan se helt olika ut beroende på graden av svårigheter och på vilket stöd man får från familj och samhälle.

Lägg till kommentar

Här kan du kommentera sådant som rör webbplatsens innehåll eller funktionalitet. Vid personliga frågor, kontakta ditt center eller enhet.