Tonåren och puberteten

Under puberteten och tonårstiden sker en intensiv förändring i kropp och själ. Eftersom många barn med autism är känsliga för förändringar, kan den här tiden bli påfrestande både för barn och anhöriga.

De pubertala fysiska förändringarna är uppenbara och kan kännas både skrämmande och oförklarliga för en tonåring med autism. De hormonstormar som utbryter i kroppen kan också ge fysisk och psykisk påverkan. Tonåren är också en tid av ökade krav från omgivningen. För den som går i vanlig skola kan det här bli särskilt påtagligt i högstadiet. Plötsligt ställs högre krav på självständighet i skolan, och de sociala kontakterna förändras och blir mer fokuserade på individens möjlighet till att ta egna initiativ.

Det är inte ovanligt att tonåringar med autism eller autsimliknande tillstånd reagerar kraftigt på de fysiska och psykiska påfrestningarna under puberteten. En del får nya eller tilltagande beteendeavvikelser. Andra får sömnsvårigheter och mår allmänt dåligt. Givetvis finns det också många som genomgår puberteten utan någon större påverkan.