Omgivningens bemötande

Det är få personer med funktionsnedsättning som slipper undan. Kränkande bemötande från människor man möter tillhör vardagen. Somliga är nedlåtande, andra är ömkande, en del är rent av elaka. Dessa erfarenheter gäller inte minst de som lever med en dold funktionsnedsättning som autism.

Orsaken är i de allra flesta fall okunskap. Man kanske vill väl men vet inte hur man ska bete sig. Man kanske är rädd för det man inte känner till. Eller också är man en trångsynt typ som har fördomar om allt som är annorlunda. Därför är information om funktionsnedsättningar så viktigt. Kunskap är det bästa vapnet mot rädsla och fördomar.

Det finns naturligtvis också många erfarenheter av positivt och konstruktivt bemötande eller exempel på situationer som har förbättrats radikalt. Orsaken bakom är då ofta att omgivningen har skaffat sig bra kunskaper om vad Aspergers syndrom innebär.

I menyn finns bland annat artiklar som Inger Jalakas har skrivit om personers erfarenheter av attityder och bemötande i olika delar av samhället. Inger Jalakas är journalist och har en son med Aspergers syndrom. 2007 kom Jalakas ut med boken "Nördsyndromet", som handlar om just Aspergers syndrom.

Du hittar även två artiklar om samhällets officiella inställning till funktionsnedsättningar och artiklar om hur det är att berätta för andra om sin eller sitt barns diagnos. 

Lägg till kommentar

Här kan du kommentera sådant som rör webbplatsens innehåll eller funktionalitet. Vid personliga frågor, kontakta ditt center eller enhet.