Sexualitet

Sex anses vara ett av människans mest grundläggande behov. Men det är inte alltid så lätt att veta hur man gör eller att hitta en partner. En del väljer att helt avstå.

I menyn finns fem artiklar om sexualitet och samliv. Artiklarna är porträtt av personer som har Aspergers syndrom och handlar om deras erfarenheter av sex och kärleksrelationer. Porträtten bygger på intervjuer som är gjorda under arbetet med boken Sex, kärlek och Aspergers syndrom av Inger Jalakas, utgiven på Alfabeta i augusti 2010.