Styrkor och svårigheter

De centrala symtomen för autism och Aspergers syndrom finns beskrivna i diagnosmanualerna. Men symtomen kan även få andra konsekvenser än de som beskrivs där.

För alla människor finns det saker som är lättare och andra som är svårare. I det avseendet skiljer sig inte personer med olika typer av funktionsnedsättningar från andra. Autism och Aspergers syndrom är förknippat med svårigheter inom vissa bestämda områden, bland annat socialt samspel och kommunikation. Utöver de svårigheter som finns beskrivna i diagnoskriterierna, finns det även andra mer eller mindre vanliga problem. Det finns också styrkor som är mer eller mindre vanliga, och som många personer med diagnos inom autismspektrumet beskriver som positiva och värdefulla. 

I menyn hittar du texter som tar upp styrkor och svårigheter med att ha en diagnos inom autismspektrumet. 

Lägg till kommentar

Här kan du kommentera sådant som rör webbplatsens innehåll eller funktionalitet. Vid personliga frågor, kontakta ditt center eller enhet.