Porträtt av två kvinnor

Att verkligen förstå vad det innebär att ha en diagnos inom autismspektrumet, kanske kräver att man själv har en diagnos. Vanna Beckman har skrivit porträtt av två kvinnor med Aspergers syndrom, som i hög grad bidragit till förståelsen för autismspektrumet, och som privat eller professionellt hjälper många med diagnos att hitta fram till ett bra liv.

Gunilla Brattberg fick diagnosen Aspergers syndrom när hon var 55 år. Hon är läkare, idag 66 år, specialist på behandling av kronisk smärta och nyligen pensionerad från en deltidstjänst som adjungerad professor i rehabiliteringspedagogik vid Certec i Lund. Hon har gett ut ett 30-tal böcker. De handlar om vad hon kallar Värkstadskunskap – hur man själv lär sig och hur man kan lära ut att leva med långvarig värk, smärta, stress och andra symtom.

Gunilla Gerland är kanske den person med Aspergers syndrom som är mest känd i Sverige bland gemene man och inom ”autismvärlden”. Många har vid det här laget hört henne föreläsa eller läst någon av hennes böcker. Hon driver ett företag som ger ut böcker och anordnar föredrag och utbildningar. Hon har också öppnat ett behandlingshem för personer med högfungerande autism eller Aspergers syndrom och tilläggsproblematik.