Vara förälder

Ett barn med autism behöver olika typer av stöd och anpassning i hemmet, i förskolan, i skolan och i vuxenlivet. Trots påfrestningar, beskriver många föräldrar sina erfarenheter som berikande.

I menyn hittar du artiklar om hur det kan vara att vara förälder till ett barn med diagnos inom autismspektrumet.