Flera roller som förälder

Det kan kännas som ett tungt arbete att ha ett barn med autism. Samtidigt kan det vara fascinerande. För många föräldrar är det en balansgång mellan att leva ett vanligt liv och att låta autismträning och barnomsorger ta överhanden helt.

Skära korven på tallriken, knyta skorna, dra på skjortan rätt – oftast måste alla små praktiska göromål tragglas och tränas mycket mer än med andra barn. Man brukar tala om de tusen gångernas pedagogik. Ändå får vardagen inte bli en mardröm för barn och vuxna, och det gäller att inte tappa lusten.

Hur stor del av den träning som ett barn med autism behöver ska föräldrarna ansvara för? Hur ska man orka vara både kärleksfull och lekglad förälder, samtidigt som man följer scheman och samarbetar med alla som professionellt finns runt barnet? Föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har många gemensamma frågor att ventilera, och andra föräldrar kan bli ett stort stöd.

Som förälder måste man kanske också lära sig att utveckla kommunikationen med andra personer i barnets omgivning. Kontaktboken mellan föräldrar och personal är ett viktigt kommunikationsmedel. Att med några korta meningar beskriva hur morgonen började, kan ge personalen en avgörande bakgrund till hur barnet funkar den här dagen. Att hemma på eftermiddagen starta en dialog utifrån personalens anteckningar om vad dagen innehållit, kan bidra till sammanhang och överblick för barnet.

Ett annat kommunikationsmedel är bilder. Det finns många sätt att använda digitalkameran för kommunikation, minnesträning och lustfylld samvaro. Men det tar mycket tid och engagemang. Har man krävande yrkesarbete, flera barn eller andra intensiva intressen kan kollisionerna bli många och konfliktfyllda.

– Man vill vara både talesman som tillvaratar barnets intressen, en god planerare och tränare och samtidigt en oreserverat kärleksfull förälder, säger en mamma. Hur ska man orka och hinna med allt?