Vara partner

"När kärleken kallar, följ honom om än hans vägar är svåra och branta. När kärlekens vingar omsluter er, låt det ske. Om än svärdet som är dolt i hans vingar kan såra er." Ur Profeten av Kahlil Gibran.

Det är kanske så med kärleken. Den tar sin egen väg och en dag är man bara kär, allt annat bleknar och förnuftet är alldeles tyst. När man blir förälskad tänker man inte så mycket på den andres egenskaper, bakgrund eller situation. Man låter sig lycklig sköljas med av sina känslor. Att ens nyfunna kärlek kanske har en diagnos som Aspergers syndrom har i stunden ingen betydelse alls.

När den första förälskelsen lagt sig och man står inför varandra på ett nytt sätt börjar den andres personlighet med både positiva och negativa egenskaper att bli tydligare. Om man bestämmer sig för att gå vidare med relationen, så, krävs det en hel del arbete för att den ska bli djup och varaktig. Man måste lära sig att leva med varandras egenskaper och jobba tillsammans med det man tycker är svårt.

Att leva i en relation med någon som har Aspergers syndrom kan innebära ännu mer arbeta och en större utmaning – för båda parter. Gemensamt för personer med Aspergers syndrom, liksom för andra som har en diagnos inom autismspektrumet, är en begränsning av de sociala och kommunikativa förmågorna.

För en del med Aspergers syndrom är svårigheterna så lindriga att de knappast märks i början av en relation. Att ha en begränsad social förmåga försvårar ändå ofta kommunikationen med andra människor och i en kärleksrelation kan detta skapa problem.

Samtidigt kan en person med Aspergers syndrom ha speciella positiva egenskaper som en välutvecklad verbal förmåga, ett stort mått av ärlighet och ett skarpt intellekt och de kan vara stora tillgångar i en relation.

Det viktigaste är ändå att den person man älskar är överordnad diagnosen. Man måste i första hand se sin partner och i andra hand diagnosen.

I menyn hittar du artiklar om hur det är att vara partner till någon som har en diagnos inom autismspektrumet.