Vara syskon

Att vara syskon till någon med en diagnos inom autismspektrumet ger unika erfarenheter. De flesta berättar att det både är lärorikt och samtidigt tröttsamt. Många beskriver också en stor omtänksamhet mot sitt syskon.

I en familj står syskon i en särskild relation till varandra. Relationen påverkas bland annat av vem som är yngst och äldst och vilket kön syskonet har. Närhet, omsorg och konkurrens är några teman som är viktiga i syskonrelationer.

Om någon i syskonskaran har en funktionsnedsättning inom autismspektrumet påverkar detta relationerna i familjen i hög grad, både mellan syskonen och mellan barnen och föräldrarna. Att vara syskon till någon med autism eller Aspergers syndrom innebär både speciella krav och unika erfarenheter. Till exempel berättar många hur de mycket tidigare än sina kamrater lärt sig att visa hänsyn och omtanke, liksom de förstår och accepterar hur olika människor kan vara. Många berättar också om saknaden efter föräldrarna som ägnar så mycket tid åt syskonet som har en funktionsnedsättning.

I menyn hittar du artiklar om hur det kan vara att ha ett syskon med autism eller Aspergers syndrom. Du kan även ta del av några texter som tar upp forskning om syskonskap.