Webbplats för syskon

Nu finns det en mötesplats på nätet om hur det är att vara syskon till en syster eller bror med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Mötesplatsen heter Syskonkompetens och vänder sig till syskon i alla åldrar, föräldrar och andra anhöriga samt professionella.

Det finns inga säkra uppgifter på hur många barn det är i Sverige som har en syster eller bror med sjukdom eller funktionsnedsättning, men vi vet att det är många barn.

Från forskning om äldre syskon vet vi att samtal i familjen och att kunna prata om sjukdomen eller funktionsnedsättningen är ett starkt skydd. Barn och unga ska inte behöva vara ensamma med sina tankar. De måste kunna prata om dem och vara rustade för att kunna svara på kompisars frågor. Därför är det viktigt att ha ett namn på syskonets funktionsnedsättning och att veta vad den innebär.

Barn och unga behöver i första hand prata i sin familj. Det behöver också finnas kunskap och konkreta arbetssätt för hur man pratar med barn om syskonsituationer inom förskola, skola och vård. Förberedda vuxna som har kunskap blir bättre på att fånga upp och verkligen lyssna till barns berättelser och frågor. Förberedda vuxna ger också bättre och mer genomtänkta svar.

Syskonkompetens är en del av projektet "Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon" som handlar om att lyfta fram syskon till barn med sjukdom och funktionsnedsättning. Projektet syftar till att öka kunskapen om hur det är att vara syskon och hur syskon kan stödjas. I det arbetet ingår att sprida kunskap både till syskon själva, till föräldrar och anhöriga samt till professionella.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan AMC-föreningen (Arthrogryposis Multiplex Congenita), Habilitering och Hälsa i Stockholms läns landsting, Ågrenska Stiftelsen i Göteborg samt leg. psykolog och psykoterapeut Christina Renlund. Projektet pågår 2009 – 2012 och är finansierat av Allmänna Arvsfonden. Mötesplatsen kommer dock att finnas kvar efter att projektet upphört.

> Till mötesplatsen Syskonkompetens