Diagnoskriterier – historik

Autism beskrevs första gången på ett vetenskapligt sätt på 1940-talet. Men det dröjde till 1980 innan de första officiella diagnoskriterierna för autism publicerades.

Autism beskrevs av Leo Kanner 1943 och Aspergers syndrom av Hans Asperger 1944. Inte förrän 1980 publicerades de första detaljerade och officiella kriterierna för autism. Officiella kriterier för Aspergers syndrom kom i början av 1990-talet, först i WHO:s diagnosmanual ICD-10 och sedan i diagnosmanualen DSM-IV.

Efter de första beskrivningarna av autism på 1940-talet och före de första officiella kriterierna på 1980-talet har olika forskare haft olika förslag på kriterier för autism. Och efter 1980 har de officiella kriterierna fortsatt att utvecklas och förfinas. Diagnoskriterierna är alltså något som förändras och utvecklas hela tiden allteftersom kunskapen om autismspektrumet ökar.

Läs om utvecklingen från de första beskrivningarna av autism till de officiella kriterierna för diagnoserna inom autismspektrumet. Här finns Eisenberg och Kanners kriterier från 1956 liksom Michael Rutters utveckling av dessa från 1978. Det finns också en beskrivning av autism i de första DSM-utgåvorna, där det dock saknades egentliga kriterier som definierade diagnosen.