DSM-II

Det här är beskrivningen av autism i diagnosmanualen DSM-II från 1968. Vid den här tiden ansågs autism vara ett slags psykotisk problematik. Därför användes begreppet schizofreni.

295.8 Schizofreni, barndomstyp

Denna kategori är avsedd för fall där schizofrena symptom uppträder före puberteten. Tillståndet tar sig uttryck i autistiskt, atypiskt och avskärmat beteende, misslyckande att utveckla en separat identitet från moderns och allmän ojämnhet, allvarlig omognad och bristfällig utveckling. Dessa utvecklingsstörningar kan ge upphov till mental retardation, vilken också skall diagnosticeras. (Denna kategori är avsedd att användas i USA och förekommer inte i ICD-8. Den motsvarar Schizofren reaktion, barndomstyp i DSM-I.)


Publicerat med tillstånd av förlaget Pilgrim Press, Box 42, 182 11 Danderyd.