Lorna Wings symtomtriad

Lorna Wings symtomtriad är ett försök att beskriva vad som är gemensamt för alla personer som har en autismdiagnos, oavsett begåvningsnivå.

Lorna Wings triad kallas också för Wings triad eller bara symtomtriaden. Triaden utvecklades av forskarna Lorna Wing och Judith Gould i slutet av 1970-talet. De tre områdena är huvudrubriker i diagnosmanualen ICD-10.

Symtomtriadens tre områden

  • Frånvaro av eller bristande ömsesidigt socialt samspel, i synnerhet med jämnåriga
  • Frånvaro av eller bristande utveckling av ömsesidig kommunikation
  • Nedsatt föreställningsförmåga, vilket innebär begränsningar i beteende, fantasi och intressen