Namn och synonymer

Här presenteras olika namn och begrepp som finns och har funnits för diagnoser inom autismspektrumet. En del av av begreppen är i dag föråldrade eller felaktiga. Men det kan ändå vara bra att ha alla listade, bland annat vid läsning av äldre litteratur.

Autismspektrum

Autismspektrumtillstånd (AST)
Autismspektrumstörningar
Autism och dess spektrumstörningar
Autism och autismliknande tillstånd
Autistiskt kontinuum
Genomgripande störningar i utvecklingen

Engelska begrepp
Autism spectrum disorder

Autism

Autism i barndomen
Autistiskt syndrom 
Infantil autism
Klassisk autism
Kanners syndrom

Engelska begrepp
Autistic disorder
Autism in childhood
Kanner syndrom

Föråldrade begrepp
Barndomspsykos
Infantil psykos

Aspergers syndrom

Högfungerande autism*
Autism hos högfungerande person
Autism hos normalbegåvad person
Autism utan utvecklingsstörning

Engelska begrepp
Asperger’s syndrome
High functioning autism

Föråldrade begrepp
Schizoid störning i barndomen
Autistisk psykopati

Desintegrativ störning

Hellers syndrom
Desintegrativ störning i barndomen

Engelska begrepp
Dementia infantilis
Childhood disintegrative disorder
Heller syndrome

Föråldrade begrepp
Desintegrativ psykos

Atypisk autism

Autismliknande tillstånd
Genomgripande störning i utvecklingen UNS (utan närmare specifikation)

Engelska begrepp
Atypical autism
Pervasive developmental disorders NOS (not otherwise specified)

Föråldrade begrepp
Atypisk barndomspsykos
Psykisk utvecklingsstörning med autistiska drag

* Vissa anser att detta är synonymt med Aspergers syndrom, andra överlappande.