Symtomtriaden

Symtomtriaden eller Wings triad utvecklades av forskarna Lorna Wing och Judith Gould i slutet av 1970-talet. Symtomtriaden är ett försök att beskriva vad som är gemensamt för alla som har en autismdiagnos, oavsett begåvningsnivå.

De tre områdena i symtomtriaden är också huvudrubriker i den internationella diagnosmanualen ICD-10. Den som har autism har svårigheter inom följande områden:

  • Frånvaro av eller bristande ömsesidigt socialt samspel, i synnerhet med jämnåriga
  • Frånvaro av eller bristande utveckling av ömsesidig kommunikation
  • Nedsatt föreställningsförmåga, vilket innebär begränsningar i beteende, fantasi och intressen