Arbete och bostad

När det blir dags att ta steget ut i arbetslivet och till ett eget boende ställs det nya krav på självständighet och social förmåga. För att det ska gå bra är det viktigt att omgivningen har goda kunskaper om vad det innebär att till exempel ha en autismspektrumdiagnos.

Många med en diagnos inom autismspektrumet har svårigheter att komma ut ordentligt i arbetslivet. Ofta är det inte kunskap eller vilja som saknas, utan istället de sociala färdigheter som krävs på en arbetsplats. Om man inte vill delta i alla sociala aktiviteter på arbetsplatsen, kan det uppfattas negativt av kollegor och arbetskamrater. Det kan göra att man känner sig ännu mer avvikande.

Det kan också handla om att man inte klarar av de rutiner eller arbetsuppgifter som ingår i jobbet och man får helt enkelt inte vara kvar. Orsaken till de här svårigheterna är ofta att arbetsgivare och arbetskamrater saknar kunskaper om och därför förståelse för funktionsnedsättningen.

Detsamma gäller boende. Att klara av att leva ensam med stora krav på struktur, ordning och rutiner kan vara svårt utan stöd. Att flytta hemifrån ställer också krav på den sociala förmågan. För den som har svårt med kontakter till andra människor kan ett eget boende göra att man isolerar sig och blir ensam. 

I dag finns det flera folkhögskolor som erbjuder utbildningar med inriktning mot arbetsliv och eget boende för personer med en diagnos inom autismspektrumet. I dessa utbildningar ingår en introduktion till arbetslivet i form av en längre praktik. Att successivt och med stöd bli introducerad till en arbetsplats som har kunskap om ens funktionsnedsättning, kan betyda oerhört mycket. Utbildningarna innehåller ofta också ett år på internat på folkhögskolan, då eleverna får möjlighet att prova på eget boende med stöd.

Habiliteringens insatser


Habiliteringen kan ge tips på vilka olika boendemöjligheter som finns. Det är sedan en LSS-handläggare i kommunen som tar beslut om vilken typ av boende man kan beviljas. Ibland kan det finnas behov av en bostadsanpassning, det vill säga någon form av ombyggnation för att underlätta livet i hemmet. Det kan till exempel vara en så kallad spisvakt som kopplas till spisen. 

Ansökan om bostadsanpassning ska skickas till kommunen. Innan du skickar en ansökan gör habiliteringens arbetsterapeut en genomgång av bostaden för att kartlägga vad som kan ändras för att underlätta i hemmet och bostadshuset.

Kognitiva hjälpmedel


Kognitiva hjälpmedel kan vara till stor hjälp för att få ordning i hemmet. Det kan innebära att man tar hjälp av allt ifrån tekniskt avancerade apparater som datorer, anpassade datorprogram och styrsätt, till tekniskt enkla saker som färgad tejp och bilder av olika slag. Det kan också vara att anhöriga och personal får information om hur de kan tänka och bete sig för att underlätta.

På Habiliteringens resurscenter kan du få information och rådgivning om funktionsnedsättningar, samhällets stöd och kommunikativt och kognitivt stöd. De har också en visningsmiljö som visar olika kognitiva hjälpmedel som man kan se och prova på.

> Habiliteringens resurscenter

Läs mer

Du kan också läsa mer om arbete och boende i Funktionshindersguiden, som ger information om stöd och service till personer med funktionsnedsättning i Stockholms län. 

> Funktionshindersguiden