Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism

Unga med autism är extra sårbara när det gäller psykisk ohälsa. Genom att till exempel minska stress och skapa en balans mellan krav och vad man klarar av, kan man förebygga psykiska besvär.

Unga med autism stöter på fler hinder i vardagen än andra. De upplever också svårigheterna på ett annorlunda sätt. En obalans mellan krav och förmåga skapar lätt stress och gör dem mer utsatta för psykisk ohälsa.

Ibland är stressen lätt för omgivningen att se, ibland inte. Genom att förstå vad som kan orsaka stress och vilka reaktioner som kan uppstå, går det att underlätta vardagen för personer med autism. Det skapar förutsättningar för en bättre psykisk hälsa.

Texterna här bygger på Diana Lorenz kunskapsöversikt "Stress och psykisk ohälsa hos unga med autismspektrumdiagnos". Diana är socionom och utbildad psykolog och arbetar som kurator på neurologkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset. 

Källförteckning och fotnoter som redogör för vilka studier och källor som texterna refererar till finns i kunskapsöversikten här nedan.