Stöd vid möten

Det är ofta i möten med okända människor och miljöer som en person med en autism upplever svårigheter. Här presenteras materialet Stöd vid möten, som på ett enkelt sätt kan underlätta kontakten med olika myndighetspersoner och yrkesgrupper.

En viktig förutsättning för att ett möte ska fungera väl mellan en person med autism och till exempel en socialsekreterare är att ha kunskap om vad autism innebär. Materialet Stöd vid möten består av en kort faktatext om Aspergers syndrom (ASD) och fem punktlistor riktade till olika yrkesgrupper och myndighetspersoner.

​Punktlistorna är utformade av personer som själva har Aspergers syndrom. De innehåller vanliga önskemål om hur miljön ska utformas, hur själva kontakten ska ske och vanliga svårigheter. Man kan kryssa för det som är viktigt för en själv och sedan ge listan till dem man vill. Materialet utgår alltså från den enskilde personen och ger stor möjlighet till personlig utformning. Faktatexten och punktlistan kan både underlätta vid det första mötet och den fortsatta kontakten. Dessutom slipper man att hela tiden beskriva sig själv och sina behov, vilket många tycker är tröttsamt. Materialet ger även en bra överblick över vad Aspergers syndrom kan innebära. Det är användbart för många yrkesgrupper inför ett möte med en person som har Aspergers syndrom och ger en beredskap för speciella önskemål och behov.

Punktlistorna finns utformade för fem grupper:

  • Skolpersonal
  • Personal inom hälso- och sjukvård
  • Personal på Arbetsförmedlingen
  • Tjänstemän inom kommunen
  • Kollegor på den egna arbetsplatsen

Materialet grundar sig på broschyrer som tagits fram av projektet Empowerment inom Riksföreningen Autism (nuvarande Autism- och Aspergerförbundet). Syftet med projektet var bland annat att öka inflytandet i samhället för personer med en diagnos inom autismspektrumet. Bearbetningen av broschyrerna är ett samarbete mellan Samlas, Riksföreningen Autism och Autismforum.