Undra – informationsmaterial för barn

Undra är en liten superhjälte som tar reda på saker som barn med funktionsnedsättning undrar över.

I patientlagen har informationskravet stärkts. Både vårdgivare och vårdnadshavare bör underlätta barnets delaktighet och ge barnet möjlighet att uttrycka sin åsikt kring den egna vården. Med anledning av detta har Habilitering & Hälsa tagit fram ett informationsmaterial för barn med en figur som heter Undra.

> Habiliteringens sida om Undra

Undra