Orsaker till förvärvad hjärnskada

En förvärvad hjärnskada kan uppkomma på olika sätt, till exempel genom olycka, sjukdom eller syrebrist, men en skada kan även ha andra orsaker.

En vanlig orsak till förvärvad hjärnskada är olika former av våld mot huvudet – trafikolyckor, fallolyckor eller slag mot huvudet. Skadan kan även ha uppkommit efter en stroke, det vill säga en blödning eller blodpropp i hjärnan.

Hjärnan kan skadas av syrebrist, till exempel i samband med hjärtstillestånd eller drunkningstillbud. Det finns även annat som kan leda till hjärnskada, som exempelvis hjärntumörer eller vissa infektioner i hjärnan.

Några orsaker till förvärvad hjärnskada:

  • Kraftigt våld mot huvudet – traumatisk hjärnskada
  • Stroke
  • Syrebrist – anoxisk hjärnskada
  • Tumörer i hjärnan
  • Infektioner i hjärnan
  • Neurologiska sjukdomar

Stroke

Den vanligaste orsaken till bestående hjärnskador är stroke. Cirka 30 000 personer insjuknar varje år i Sverige. Medelåldern vid insjuknandet är 75 år. Många är dock yngre, 20-25 procent är under 65 år.

Om man drabbas av stroke innebär det att man har fått en blodpropp eller en blödning i hjärnan. Det leder till syrebrist i hjärnan som skadar de funktioner som styrs från området där blodproppen eller blödningen sitter.

Ju snabbare man får vård, desto större är möjligheten att besvären försvinner eller minskar. Genom rehabilitering kan man återhämta eller förbättra förlorade förmågor eller lära sig att kompensera för nedsatt förmåga.

Traumatisk hjärnskada

I Sverige drabbas varje år ca 20 000 personer av traumatiska hjärnskador efter våld mot huvudet. Av dessa är ca 80% lätta hjärnskador. De vanligaste skadeorsakerna är trafikolyckor, fallolyckor och misshandel. Yngre män samt personer över 75 år tillhör de som ofta drabbas.

> Hjärnfondens sida om diagnoser för hjärnskada