Vanliga svårigheter vid förvärvad hjärnskada

Vilka svårigheter som kan uppstå efter en förvärvad hjärnskada kan variera mycket och beror på vilken typ av skada det är, hur omfattande den är och vilka delar av hjärnan som skadats.

En skada i hjärnan kan ge många olika funktionsnedsättningar - både synliga och osynliga. Ofta påverkas kroppens motorik och man får en fysisk funktionsnedsättning, men hjärnskador kan också ge svårigheter som inte är lika uppenbara. Det kan handla om förmågan att ta emot information och bearbeta den, att planera och organisera, att initiera en handling. En hjärnskada kan också innebära att man förändras känslomässigt och socialt.

De osynliga funktionsnedsättningarna kan vara svåra att hantera, eftersom andra runt omkring ofta har svårt att förstå vilka problem man har. Det kan också vara svårt för personen att själv lägga märke till och förstå sina nedsättningar.

Olika slags svårigheter

Nedan följer några exempel på svårigheter och funktionsnedsättningar som kan uppkomma efter en hjärnskada. Listan kan göras mycket lång och detta är bara exempel på vanliga svårigheter.
Vissa personer som drabbats av förvärvad hjärnskada uppvisar flera av dessa svårigheter medan andra bara har ett fåtal av dem.

Fysiska svårigheter

Kroppens normala fungerande har påverkats och man kan ha svårigheter med:

 • muskelsvaghet eller förlamning
 • förändrad känsel för beröring, smärta, värme och kyla
 • ökad/minskad muskelspänning
 • nedsättning av lukt-, syn- och hörselförmåga
 • balansen
 • att samordna sina rörelser
 • att planera rörelser

Kognitiva svårigheter

Kognition handlar om mentala och intellektuella processer i hjärnan, och kan handla om svårigheter med:

 • att orientera sig till tid, rum och person
 • att minnas
 • uppmärksamhet och koncentration
 • logiskt tänkande och problemlösning
 • att bearbeta och tolka sinnesintryck
 • att kommunicera

Mental trötthet eller hjärntrötthet

Mental trötthet kan uppstå efter skallskada, stroke eller andra neurologiska sjukdomar som påverkar hjärnan. Symptom på hjärntrötthet:

 • energi- och orkeslös
 • snabb förlust av mental energi vid tankearbete
 • lång återhämtning för att återfå den mentala energin
 • bearbetar information långsamt
 • minnesproblem
 • koncentrationssvårigheter
 • ljus- och ljudkänslighet

> Om mental trötthet på Göteborgs universitet

​Exekutiva svårigheter

Svårigheter som handlar om de förmågor som krävs för att utföra en aktivitet, till exempel en bristande förmåga att:

 • sätta upp mål
 • att planera och organisera
 • att ta egna initiativ
 • att utvärdera det man har gjort
 • att vara flexibel vid problemlösning


Psykosociala svårigheter

Psykosociala svårigheter hänger ihop med en persons känslomässiga och sociala förmågor:

 • personlighetsförändringar
 • humörsvängningar
 • ökad stresskänslighet
 • svårigheter att kontrollera impulser
 • ökad uttröttbarhet
 • depression
 • sexuella störningar