Familj och relationer vid förvärvad hjärnskada

Att ta hand om familj och hem ställer stora krav. Personer med förvärvad hjärnskada har ofta svårigheter inom dessa områden.

Hjärnskada hos vuxna leder ofta till förändrade roller i familjen då den ena partnern inte längre kan bidra som tidigare. Föräldrar som drabbas av hjärnskada kan ha svårigheter i relationen till sina barn. För barn med hjärnskada kan vägen till självständighet och vuxenliv försenas.

Att interagera med andra människor är en aktivitet som ställer stora krav på psykiska funktioner och kommunikation. En vanlig konsekvens efter en förvärvad hjärnskada är svårigheter att uppfatta andras behov. Det kan orsaka relationsproblem och att vänner drar sig undan.

En förvärvad hjärnskada kan påverka en persons sexualitet. Det kan handla om minskad eller ökad sexuell lust men även om svårigheter för den skadade att uppfatta och ta hänsyn till partnerns behov. Vuxna som drabbas av hjärnskada kan ha svårigheter att utveckla nya eller underhålla existerande relationer. Ungdomar med hjärnskada kan ha svårt att hitta sätt att visa sin sexualitet på ett lämpligt sätt och att utveckla eller underhålla relationer.

Habiliteringens insatser

Habiliteringen kan ge stöd till personen i att hitta strategier för att lösa svårigheter i vardagen. Genom individuell samtalskontakt kan personen få möjlighet att bearbeta tankar och känslor. Även närstående kan behöva psykologiskt stöd i den förändrade livssituationen. Habiliteringen kan ge stöd till närstående individuellt och i grupp. Stödbehovet hos barn till personer med funktionsnedsättning beaktas särskilt. Inom habiliteringen kan de närstående få krisbearbetande samtal.

Inom habiliteringen ordnas samtalsgrupper där personer med förvärvad hjärnskada ges möjlighet att utbyta erfarenheter. Relationer i familjen uppmärksammas i riktade samtalsgrupper - föräldrar som har en hjärnskada, föräldrar som har barn med förvärvad hjärnskada, barn som har föräldrar med hjärnskada.

Habiliteringen kan informera både personen med hjärnskada och närstående om hur hjärnskador kan påverka sexualiteten och om hur relationen kan påverkas. Insatser kan ske individuellt eller i parsamtal. För ungdomar finns samtalsgrupper där man kan träffas och kan diskutera frågor kring relationer och sexualitet.

> UNG Samtalsgrupper