Motorik och rörelse vid förvärvad hjärnskada

En förvärvad hjärnskada kan innebära olika former av förlamning och nedsatt muskelkraft, vilket i större eller mindre grad kan påverka rörelseförmågan.

Ökad eller minskad muskelspänning, spasticitet samt balans- och koordinationssvårigheter kan förekomma.

Smärta på grund av felställningar eller muskelspänningar påverkar ofta rörelseförmågan.

Även mer osynliga funktionsnedsättningar som känselbortfall eller nedsatt balans kan påverka förmågan att förflytta sig.

Habiliteringens insatser

Inom habiliteringen kan personen med hjärnskada få en individuell bedömning av motoriken - både finmotorik, grovmotorik och oralmotorik kartläggs. Sensorisk funktion kan också utredas.

Många personer med rörelsenedsättning behöver hjälp att träna och behålla sin rörelseförmåga. Individen, anhöriga och personal kan få handledning i hur träning kan ske regelbundet i vardagsmiljön. Träning kan även ske i olika former av gruppaktiviteter.

Om miljön anpassas efter förmågan blir det lättare för personer med rörelsenedsättning att klara saker själv. Habiliteringen kan ge råd och stöd angående bostadsanpassning eller förslag på enkla anpassningar som att plocka undan föremål eller flytta möbler.

Utprovning och förskrivning av hjälpmedel är insatser som syftar till att personen ska kunna utföra olika saker själv. Det kan till exempel gälla att förflytta sig, styra en dator eller lyfta glaset till munnen och dricka.

Det finns också specialiserade verksamheter för motorisk träning som erbjuder träning både individuellt och i grupp. 

> Motorik- & träningscenter