Noterat

 • Stresshantering för personer med autism

  Minskad stress och depression och ökad livskvalitet – det blev resultatet efter 12 veckors behandling med NeuroAct. 

 • Robotterapeut

  Om ett år kan barn med autism få terapi av robotar. Tekniken kan göra beteendeterapin mer effektiv och billigare. Det menar Tom Ziemke, professor i kognitionsvetenskap vid Högskolan i Skövde.

  Ordet Crip​

  Begreppet kommer från engelskans "cripple", krympling, ett ursprungligt nedsättande ord som återerövrats av personer som definierar funktionsnedsättning som normbrytande funktionalitet. Crip är också ett centralt begrepp inom cripteori som är nära besläktat med queerteori. 

  Habiliteringen har börjat med videobesök

  Internethabiliteringen och fyra habiliteringscenter i Stockholms län har börjat med videobesök. Behandlare kommer överens med patienten eller en anhörig att ringa upp för videosamtal ett visst datum och tid. Behandlaren "ringer" via journalsystemet TakeCare och mottagaren svarar i appen "Alltid öppet" på sin mobil eller surfplatta. Mottagaren loggar in med sitt BankID.