Noterat

  • Mobbare får maximal utdelning

    Elever med adhd eller autism utsätts minst dubbelt så ofta för mobbning i skolan och trakasserier på nätet som sina klasskamrater. Det visar en avhandling av Maria Fridh om mobbning, våld och psykisk ohälsa bland ungdomar i Region Skåne. ​

  • Insatser till barn med adhd och autism utreds

    I dag är det flera aktörer inom vården i Stockholms län som utreder och ger stöd och behandling till barn och vuxna med adhd eller autism. Nu kartläggs och utvärderas all vård och alla insatser för barn med adhd och autism på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting.