Funktionsnedsättningar

Habilitering & Hälsa ger habilitering till barn, ungdomar och vuxna med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. Läs mer om de funktionsnedsättningar vi kan ge hjälp och stöd för.