Adhd

Adhd innebär att man har svårt att behålla uppmärksamheten och koncentrationen. Man kan också vara överaktiv och ha svårt att kontrollera sina impulser. Adhd är en funktionsnedsättning som förekommer hos mellan tre och fem procent av alla barn. För att ta reda på om en person har adhd görs en utredning. Utredningen görs oftast av en läkare och en psykolog.

Mer än hälften av de som har fått diagnosen adhd som barn har ännu i vuxen ålder så pass allvarliga symtom att de uppfyller diagnoskriterierna, även om överaktivitet och impulsivitet kan avta med åldern. 

Olika typer av adhd

Det finns tre olika undergrupper av adhd, beroende på vilka svårigheter som dominerar hos personen:

 1. Adhd med huvudsakligen bristande uppmärksamhet.
  I vardagligt tal brukar detta kallas för add.
  Faktablad - Vad är add?

   
 2. Adhd med huvudsakligen överaktivitet och impulsivitet.
  Förekommer nästan enbart hos yngre barn för att sedan övergå till den kombinerade varianten
   
 3. Adhd av kombinerad typ.
  Uppmärksamhetsproblem i kombination med stor impulsivitet och överaktivitet. Detta är den vanligaste typen av adhd.

Typiskt för personer med adhd oavsett undergrupp är det motsägelsefulla sättet att fungera. De kan prestera oerhört väl under vissa förhållanden, men har under andra förhållanden svårt att klara enkla uppgifter och vardagsrutiner.

Mer information om adhd

> Adhd-center